UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšių regione

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema – nuolatos besivystanti sistema. Šios sistemos vystymosi sąlygą užtikrina ES direktyvose nustatyti reikalavimai bei Valstybės mastu numatyti uždaviniai, priimti bei patvirtinti Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ siekdama įgyvendinti valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytus uždavinius bei jai teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, vykdo investicinį projektą NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus. Šiam tikslui įgyvendinti Mažeikių r., Telšių r., Plungės r. ir Rietavo savivaldybėse  numatyta įrengti 177 mišraus tipo (antžeminės, pusiau požeminės, požeminės) konteinerinės aikšteles, įsigyti 792 mišrių ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių.

Pagal savivaldybes bus įrengta:

Mažeikių r. sav.  – 66 pusiau požeminės (22) ir antžeminės aikštelės (44) su 262 konteineriais, (iš kurių 20  skirti tekstilei);

3000 vnt. kompostavimo dėžių;

Telšių r. sav. – 41 požeminės (14) ir pusiau požeminės (27) aikštelės su 210 konteineriais; (iš kurių 20 žalienoms ir 5 tekstilei).

2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės;

Plungės r. sav. – 60 pusiau požeminių aikštelės su 266 konteineriais (iš kurių 20 žalienoms prie kapinių, 40 prie daugiabučių);

individualių namų valdoms 2800 žalienų konteineriai;

Rietavo sav. – 10 pusiau požeminių aikštelių  su  42 konteineriais.

Bendra planuojama  projekto vertė be PVM 3 993 196,86 Eur., iš jų iki 3 394 mln. Eur sudarys ES paramos lėšos.  Finansavimo intensyvumas: ES  lėšos – 85 proc., nuosavos (skolintos) lėšos – 15 proc.

Sutaupius lėšų numatoma, šios pakartotinio panaudojimo priemonės:

  1. Telšių atliekų priėmimo aikštelės rekonstrukcija įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą, svarstykles, konteinerius, praplečiant esamą aikštelę.
  2. Šalia Plungės atliekų priėmimo aikštelės įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą(šalia aikštelės), konteinerius, įvažiavimą.
  3. Mažeikių atliekų priėmimo aikštelėje įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą, svarstykles.
  4. Rietavo atliekų priėmimo aikštelėje įrengiant pakartotinio panaudojimo saugojimo pastatą.

Įgyvendinus projektą  sumažės mišrių komunalinių atliekų kiekis, o tai turės poveikį jų surinkimo ir transportavimo bei   mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo  (MBA)  įrenginiuose sąnaudų mažėjimui.

Projekto metu sukurta infrastruktūra padidins komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, kadangi bus sukurti didesni rūšiuojamojo surinkimo pajėgumai, pagerės higienos sąlygos (nauji, sandarūs konteineriai sumažins nelegalų rūšiavimą bei teritorijos taršą).

Visuomenė bus paskatinta rūšiuoti, suprasti atsakingo atsikratymo atliekomis naudą, sumažės socialinė atskirtis – konteinerių aikštelės bus pritaikytos asmenis su judėjimo negalia.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas