UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

APVA projektai

APVA – aplinkos projektų valdymo agentūra. Šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Projektai

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti

Paraiškos Nr. ATP-AM-AST02-0002

Kompensacinė išmoka: 24 550,0 Eur

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti.

Sutarties įgyvendinimas:

2022 m. birželio 7 d. pasirašyta sutartis dėl namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų vežimo su UAB ,Mažeikių komunalinis ūkis‘‘. Asbesto atliekos paimamos ir pristatomos  sutvarkymui  į UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” eksploatuojamame Jėrubaičių sąvartyne, tuo tikslu įrengtoje asbesto surinkimo aikštelėje. Nuo 2003 m. lapkričio 03d. buvo pasirašyta papildoma sutartis su UAB ,,Mažeikių komunalinis ūkis‘‘.

 

Paslaugos teikimas:

Paslauga yra teikiama gyventojams: asbesto atliekos surenkamos iš asbesto turėtojų ir išvežamos į Jėrubaičių sąvartyną tolimesniam sutvarkymui.

 

Priemonės pavadinimas:

Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Mažeikių, Plungės, Rietavo, Telšių rajonų savivaldybėse

Pasiekti rezultatai:

Gauta dotacija 24 550,0 Eur asbesto turinčioms atliekoms surinkti, vežti ir šalinti. Projektas pradėtas įgyvendinti: 2022 10 01; baigtas įgyvendinti 2023 11 30. Projekto vykdymo metu  Plungės raj., Mažeikių raj., Telšių raj. ir Rietavo savivaldybėse  surinkta 191,8 t.  asbesto atliekų. Gyventojai turėjo galimybę pasinaudoti nemokama paslauga: atliekos buvo surinktos, išvežtos tinkamai sutvarkytos ir pašalintos sąvartyne. Aplinka tapo švaresnė, o gyvenamoji aplinka saugesnė. Projektas pasiekė savo tikslą.

„Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-API01-0018

Data: 2022-02-07

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla: 

Subsidija ar dotacija teikiama biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimo išlaidoms finansuoti.

Pasirašyta sutartis: 

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TRATC-220718-01

Sutarties pasirašymo data: 2022-07-18

Suma: 146 200,0 €

Pagal priemonę ,,Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“ Mažeikių raj. savivaldybės gyventojai buvo aprūpinti 240 litrų talpos konteineriais maisto atliekoms rūšiuoti. Pagal šią priemonę buvo gauta 62152,0 Eur be PVM. subsidija. Sutartis ,,Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TRATC-220718-01‘‘ buvo pilnai įgyvendinta: įsigyti ir išdalinta 2000 vnt. maisto konteinerių skirtų individualioms valdoms. Mažeikių raj. savivaldybės individualių valdų turėtojams  buvo sudaryta galimybė rūšiuoti maisto atliekas. Atliekos bus rūšiuojamos geriau,  aplinka bus teršiama mažiau.

„Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-TEK01-0023

Data: 2022-02-07

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo išlaidoms finansuoti.

Būsenos data: 2022-04-05

Pasirašyta sutartis: 

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TRATC-220606-03

2022-11-04  pagal šią sutartį buvo gauta  93 vnt.  konteinerių tekstilės atliekų rūšiavimui. Konteineriai įrengti ir naudojami:

Mažeikių raj. sav. – 10 vnt;

Plungės raj. sav. – 40 vnt;

Rietavo sav. – 13 vnt;

Telšių raj. sav. – 30 vnt.

Suma: 90 675,00 € (be PVM) iš kurių 85% lėšų finansuojama APVA lėšomis, 15% nuosavos lėšos.

Sutarties pasirašymo data: 2022-06-06

Projekto įgyvendinimas:

Kaip ir buvo numatyta projekte, pagal 2022-11-04  sutartį – gauta  93 vnt.  konteinerių tekstilės atliekų rūšiavimui.

Visi 93 konteineriai pastatyti numatytose vietose ir šiuo metu gyventojai jau naudojais šia paslauga:

Mažeikių raj. sav. 10 vnt;

Plungės raj. sav. 40 vnt;

Rietavo sav. 13 vnt;

Telšių raj. sav. 30 vnt.

Projekto tikslas:

yra pasiektas- iš bendro mišrių atliekų kiekio išimtos tekstilės atliekos. Sumažėjo atliekų kiekis patenkantis į sąvartyną.

„Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-AZK01-0021

Data: 2022-01-25

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimo išlaidoms finansuoti. 

Pasirašytos sutartys:

  1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TRATC-220606-02 (Stiklo pakuotės);

 

Pasirašymo data: 2022-06-06;

Suma: 22 920,00 € be PVM.

 

  1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis NR. TRATC-220606-01(Kitos pakuotės).

Projekto lėšomis įsigyta:

Plungės raj. sav. – 100 vnt. 120 litrų konteinerių stiklo atliekoms; 100 vnt. konteinerių 240 litrų pakuočių mišrioms atliekoms;

Rietavo sav. – 50 vnt. 120 litrų konteinerių stiklo atliekoms; 50 vnt. 240 litrų konteinerių pakuočių mišrioms atliekoms;

Telšių raj. – sav. 200 vnt. 120 litrų konteinerių stiklo atliekoms; 200 vnt. 240 litrų konteinerių pakuočių mišrioms atliekoms;

Mažeikių raj. sav. 450 vnt. 120 litrų  konteinerių stiklo atliekoms;  450vnt. 240 litrų konteinerių pakuočių mišrioms atliekoms.

 

Papildomu pirkimu prie sutarties:  Prekių pirkimo-pardavimo sutartis NR. TRATC-220606-01 (Kitos pakuotės) įsigyti – 72 vnt. (240 l) rūšiavimo konteineriai Mažeikių rajono savivaldybei.  Vertė 2062,8 Eur be PVM.

Viso įsigyti i 872 konteineriai.

 

50 proc. išlaidų dengia GIO( Gamintojų ir importuotojų organizacija), likusi  50 proc. dalis  finansuojama APVIS .

 

Projekto tikslas: yra pasiektas- gyventojams gyvenantiems individualiose valdose suteikta galimybė rūšiuoti. Iš bendro mišrių atliekų kiekio atrenkamos mišrios pakuočių (popieriaus ir plastiko) ir stiklo atliekos. Sumažėjo atliekų kiekis patenkantis į sąvartyną.

 

Pasirašymo data: 2022-06-06

Suma: 15 512,00 € be PVM

„Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“.

Paraiškos Nr. KK-AM-APP01-0001

Data: 2022-01-04

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui.

Pasirašyta sutartis:

Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. plano rengimo ir Telšių regiono savivaldybių (Plungės r. Telšių r., Mažeikių r. ir Rietavo sav.) atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. planų rengimo paslaugų teikimo sutartis Nr. TRATC-220728-01.

Sutarties pasirašymo data: 2022-07-28;

Suma: 57 000,00 €

„Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-AST01-0027

Data: 2021-11-22

Kompensacinė išmoka: 140 502,11 €

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti.

Pagal pasirašytą įsakymą:

2022-04-01 Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus

2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. T1-287.

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus

2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. T1- 152 redakcija).

Sutarties įgyvendinimas:

2022 m. birželio 7 d. pasirašyta sutartis dėl namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų vežimo su UAB ,Mažeikių komunalinis ūkis‘‘. Asbesto atliekos paimamos ir pristatomos  sutvarkymui  į UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” eksploatuojamame Jėrubaičių sąvartyne, tuo tikslu įrengtoje asbesto surinkimo aikštelėje.

Paslaugos teikimas:

Paslauga yra teikiama gyventojams: asbesto atliekos surenkamos iš asbesto turėtojų ir išvežamos į Jėrubaičių sąvartyną tolimesniam sutvarkymui.

Priemonės pavadinimas:

Namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas Mažeikių, Plungės, Telšių rajonų savivaldybėse ir Rietavo savivaldybėje.

Pasiekti rezultatai:

Gauta dotacija 140 502,11 € asbesto turinčioms atliekoms surinkti, vežti ir šalinti. Projektas pradėtas įgyvendinti: 2022 04 01; baigtas įgyvendinti 2023 06 01. Projekto vykdymo metu  Plungės raj., Mažeikių raj., Telšių raj. ir Rietavo savivaldybėse  surinkta 1 189,04 tonų asbesto atliekų. Gyventojai turėjo galimybę pasinaudoti nemokama paslauga: atliekos buvo surinktos, išvežtos tinkamai sutvarkytos ir pašalintos sąvartyne. Aplinka tapo švaresnė, o gyvenamoji aplinka saugesnė. Projektas pasiekė savo tikslą.

„Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas“

Priemonė: „Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas“.

Paraiškos Nr. LAAIF-AM-PV01-0007

Data: 2021-08-31

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto tikslas:

Sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinio vandens aplinkos apsaugos efektą.

Projekto veikla:

Finansuojamas įrangos, įrenginių, mažinančių nuotekų užterštumą, įsigijimas, transportavimas, montavimas ir derinimas.

Pasirašyta sutartis:

Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo sistemos rekonstrukcijos darbų ir technologinio aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis Nr. TRTAC – 220608-01;

Sutarties pasirašymo data: 2022-06-16

Sutartis įgyvendinta: 2022-11-30

Subsidija panaudota rekonstruojant įrenginius pagal techninius duomenis.  Po rekonstrukcijos įrenginiai tapo našesni ir yra naudojami pagal paskirtį.

Suma: 462 000.00 €

 

 

UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”, pasinaudodamas LAAIF programos skirta subsidija įsigijo ir gamybos procese įsidiegė įrenginį, mažinantį taršą.

Projekto esmė – nuo 2008 m. veikiančio įrenginio rekonstrukcija įdiegiant inovatyvią atvirkštinės osmosės membranų modulių konstrukciją. Buvo  atliekamas kompleksas priemonių, kurio rezultate buvo įrengtas iš esmės naujas, inovatyvus, naujos konstrukcijos įrenginys, gebantis išvalyti prioritetinius pavojingus teršalus, kurių anksčiau nereikėjo nei kontroliuoti nei šalinti iš nuotekų.

Už subsidijos lėšas buvo įsigytas (rekonstruotas): ,, Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo įrenginys.

Įdiegiant naujus  įrenginius buvo:

  • Rekonstruotas senas atvirkštinės osmosės sąvartyno filtrato valymo įrenginys;
  • Rekonstruotas 75 bar įrenginys į 90 bar darbinio slėgio įrenginį (pakeisti visus 75 bar darbinio slėgio įrenginio komponentai į 90 bar, t.y. aukšto slėgio siurbliai, linijiniai siurbliai, motorinės sklendės, slėgio ir srauto matavimo prietaisai).

Įrenginys sumažins teršalus susidarančius įmonės gamybos procesuose. Teršalai susidarantys gamybos proceso metu sumažės:

  • BDS7; nuo 0,04 iki 0,02 t/metai
  • Bendras azotas; nuo 0,07 iki 0,02 t/metai
  • Bendras fosforas; nuo 0,01 iki 0,00 t/ metai
  • Teršiančios medžiagos pagal nuotekų tvarkymo reglamento 1 priedą bei 2 priedo A dalį. Nuo 0,01 iki 0,00 t / metai

Naujasis įrenginys ženkliai prisidės prie aplinkos vandens taršos sumažinimo.

Įrengimas buvo  pradėtas eksploatuoti 2022-11-30. Du metus po įrenginio eksploatacijos pradžios bus vykdoma aplinkos apsaugos efekto stebėsena, t.y. stebima ar tarša yra sumažinama tiek kiek yra numatyta.