UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

APVA projektai

APVA – aplinkos projektų valdymo agentūra. Šiuolaikiška profesionali įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos) ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Projektai

„Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos biologinių atliekų surinkimo priemonėms įsigyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-API01-0018

Data: 2022-02-07

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla: 

Subsidija ar dotacija teikiama biologinių atliekų surinkimo priemonių įsigijimo išlaidoms finansuoti.

Pasirašyta sutartis: 

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TRATC-220718-01

Sutarties pasirašymo data: 2022-07-18

Suma: 146 200,0 €

„Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos tekstilės atliekų surinkimo konteineriams įsigyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-TEK01-0023

Data: 2022-02-07

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimo išlaidoms finansuoti.

Būsenos data: 2022-04-05

Pasirašyta sutartis: 

Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TRATC-220606-03

Sutarties pasirašymo data: 2022-06-06

Suma: 90 907,5 €

„Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos individualiems antrinių žaliavų surinkimo konteineriams įsigyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-AZK01-0021

Data: 2022-01-25

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimo išlaidoms finansuoti. 

Pasirašytos sutartys:

  1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. TRATC-220606-02 (Stiklo pakuotės);

 

Pasirašymo data: 2022-06-06;

Suma: 22 920,00 € be PVM.

 

  1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis NR. TRATC-220606-01(Kitos pakuotės).

 

Pasirašymo data: 2022-06-06

Suma: 15 512,00 € be PVM

„Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui“.

Paraiškos Nr. KK-AM-APP01-0001

Data: 2022-01-04

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimui.

Pasirašyta sutartis:

Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. plano rengimo ir Telšių regiono savivaldybių (Plungės r. Telšių r., Mažeikių r. ir Rietavo sav.) atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 m. planų rengimo paslaugų teikimo sutartis Nr. TRATC-220728-01.

Sutarties pasirašymo data: 2022-07-28;

Suma: 57 000,00 €

„Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“

Priemonė: „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“.

Paraiškos Nr. ATP-AM-AST01-0027

Data: 2021-11-22

Kompensacinė išmoka: 140 502,11 €

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto veikla:

Subsidija ar dotacija teikiama namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimo, vežimo ir šalinimo išlaidoms finansuoti.

Pagal pasirašytą įsakymą:

2022-04-01 Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus

2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. T1-287.

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus

2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. T1- 152 redakcija).

„Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas“

Priemonė: „Technologinių procesų ir įrenginių, mažinančių gamybinės ar kitos ūkinės veiklos metu susidariusių nuotekų užterštumą, diegimas arba optimizavimas“.

Paraiškos Nr. LAAIF-AM-PV01-0007

Data: 2021-08-31

Formos būsena: Paraiška patvirtinta. Finansavimas skirtas.

Projekto tikslas:

Sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinio vandens aplinkos apsaugos efektą.

Projekto veikla:

Finansuojamas įrangos, įrenginių, mažinančių nuotekų užterštumą, įsigijimas, transportavimas, montavimas ir derinimas.

Pasirašyta sutartis:

Jėrubaičių sąvartyno filtrato valymo sistemos rekonstrukcijos darbų ir technologinio aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis Nr. TRTAC – 220608-01;

Sutarties pasirašymo data: 2022-06-16

Suma: 462 000.00 €

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas