UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Projekto NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“ aptarimas – konferencija

 

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ siekdamas įgyvendinti valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytus uždavinius bei jai teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas funkcijas, nuo 2016 m. vykdė investicinį projektą NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus.

Per šiuos metus, nuo projekto pradžios iki dabar, Telšių regione įvyko daug pokyčių kalbant apie atliekų rūšiavimą. Buvo įrengtos naujos atliekų surinkimo aikštelės, nupirkti ir išdalinti žaliųjų atliekų bei kompostavimo konteineriai, įrengtos dvi stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelės.

Trumpai pristatome, kiekvienoje rajono savivaldybėje nuveiktus darbus:

 • Rietavo sav.:
 1. Įsigyta ir įrengta 10 konteinerinių aikštelių su 47 konteineriais;

 

 • Plungės raj. sav.:
 1. Įrengta 60 konteinerinių aikštelių su 206 pusiau požeminiais konteineriais (40 pusiau požeminių aikštelių įrengta prie daugiabučių namų ir 20 prie kapinių Plungės savivaldybės teritorijoje);
 2. Įsigyti ir išdalinti 2800 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteineriai.

 

 • Telšių raj. sav.:
 1. Įsigyta ir įrengta 27 pusiau požeminių konteinerinių aikštelių su 124 konteineriais ir pastatyta 20  konteinerių žalienoms ir 5 konteineriai tekstilei;
 2. Įsigyta ir įrengta 14 požeminių konteinerinių aikštelių su 61 konteineriu;
 3. Įrengtos 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Varniuose ir Tryškiuose.

 

 • Mažeikių raj. sav.:
 1. Įrengtos 22 konteinerinės aikštelės su 110 konteinerių;
 2. Įsigytos ir įrengtos 44 antžeminės konteinerinės aikštelės;
 3. Nupirkta ir pastatyta 20 tekstilės konteinerių;
 4. Įsigyti ir išdalinti 3000 vnt. kompostavimo konteinerių.

 

Miestų erdvės tapo estetiškesnės, tvarkingesnės. Gyventojams tapo patogiau ir lengviau rūšiuoti bei atsikratyti atliekomis.

Gegužės 24 d. (trečiadienį), vyko baigiamojo projekto NR.05.2.1-APVA-R-008-81-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“ aptarimas – konferencija į kurią buvo sukviesti viso Telšių regiono seniūnijų seniūnai, savivaldybių atstovai ir ekologai. Dalyviams buvo pristatyti įgyvendinti darbai bei kita naudinga informacija.

Pranešimus skaitė:

 1. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ Projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros  plėtra Telšių regione“ pristatymas –  pranešėjas: direktoriaus pavaduotojas  – Juozas Šlepetis;
 2. VŠĮ „Padangų importuotojų organizacija“ pranešimas – pranešėja: vykdomoji direktorė – Jekaterina Volkė;
 3. VŠĮ „Žaliasis taškas“ pranešimas „Gyventojų rūšiavimo įpročiai“ – pranešėja: marketingo ir komunikacijos vadovė – Asta Burbaitė;
 4. VŠĮ „Žaliasis taškas“ pranešimas „Pakuočių atliekų rūšiavimo ir perdirbimo galimybės Lietuvoje“ – pranešėja: RV agentūra, VŠĮ vadovė – Vaida Griškevičienė;
 5. UAB „Man rūpi rytojus“ pranešimas „Elektros ir elektroninės įrangos surinkimas Lietuvoje – iššūkiai ir tendencijos“ – pranešėjas: direktorius – Vladimiras Jankoit;
 6. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius – Vidimantas Domarkas.

Po konferencijos pranešėjų pranešimų, vyko diskusija ir iškilusių klausimų aptarimas į kuriuos atsakinėjo UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” direktorius Vidimantas Domarkas.

Tikimės, kad konferencijos dalyviai grįžo pasisėmę žinių ir naujų idėjų, kaip palengvinti seniūnijų gyventojams atliekų rūšiavimą, kaip teisingai rūšiuoti, kur ir kokios galimybės siūlomos norint atsikratyti elektronine įranga bei  naudotomis automobilio padangomis.

UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” direktoriaus pavaduotojas  – Juozas Šlepetis;

 

VŠĮ „Padangų importuotojų organizacija“ vykdomoji direktorė – Jekaterina Volkė;

 

VŠĮ „Žaliasis taškas“ marketingo ir komunikacijos vadovė – Asta Burbaitė;

 

VŠĮ „Žaliasis taškas“ RV agentūra, VŠĮ vadovė – Vaida Griškevičienė;

 

UAB „Man rūpi rytojus“ direktorius – Vladimiras Jankoit;

 

UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras” direktorius Vidimantas Domarkas;

 

Konferencijos dalyviai