UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Telšių regione ekstremali padėtis dėl atliekų

Šiandien ryte buvo šaukiami neeiliniai    Ekstremalių situacijų  komisijos posėdžiai dėl vakar (t. y. pirmadienį) gauto UAB „Veistas“ pranešimo, kuriame nurodoma, kad nuo rašto išsiuntimo datos (2021-10-11), mišrios komunalinės atliekos iš Telšių regiono: Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybės nebebus priimamos.

UAB „Veistas“ – įmonė, paslaugų teikimo sutartimi Nr. MBA/2013/07/06, vykdanti veiklą mechaninio biologinio atliekų (MBA) apdorojimo gamykloje Jėrubaičiuose.

Įmonė, sustabdydama paslaugų teikimą  sukėlė ekstremalią situaciją Telšių regione. Atliekų vežėjai neturėdami kur ištuštinti atliekų, nebegali teikti atliekų surinkimo paslaugos  gyventojams ir verslo subjektams.

UAB „Veistas“ tokius veiksmus aiškina maksimaliai leistinais  laikino sandėliavimo vienu metu kiekių  integruotos prevencijos taršos leidime (TIPK) ribojimais, o dėl susidariusios situacijos kaltina UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“ (TRATC) , ribojant bioskaidžių atliekų (techninio komposto) perdavimą į Jėrubaičių sąvartyno kaupą.

Kadangi UAB „Veistas“ išgaunamas techninis kompostas neatitinka sutartyje  Nr. MBA/2013/07/06 nustatytų reikalavimų (pvz.: nėra atskirtas į dvi, 0-20 mm ir 20-80 mm, frakcijas),  UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais ir negali priimti šios tinkamai neapdorotos frakcijos.

Svarbu paminėti, kad UAB „Veistas“ turi visas teises netrukdomai techninį kompostą išgabenti iš MBA teritorijos ir realizuoti tretiesiems asmenims.

Todėl, dėl šios susiklosčiusios situacijos UAB „Veistas“ privalo pati prisiimti atsakomybę ir ieškoti alternatyvų, o ne imtis neteisėtų veiksmų – primygtinio reikalavimo priimti netinkamos kokybės techninį kompostą bei paslaugų teikimo stabdymo.

Mažeikių ir  Plungės Ekstremalių situacijų komisijos siekdamos suvaldyti (likviduoti) šios situacijos padarinius, įpareigojo UAB „Veistas“ nedelsiant, atnaujinti iš savivaldybių surinktų ir į MBA teritoriją atvežtų mišrių komunalinių atliekų priėmimą bei jų apdorojimą.