UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Veikla

Siekiant sukurti modernią atliekų tvarkymo sistemą Lietuvoje, nuo 2002 m. atliekų tvarkymas buvo pradėtas vykdyti remiantis regioniniu principu. Tuo tikslu savivaldybės kooperavosi ir susijungė į 10 regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC). Kiekvienas iš jų, atsakingas už regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą ir administravimą.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (įsteigtas 2003-12-30). Apskrities atliekų tvarkymo sistema kuriama įgyvendinant investicinį projektą Nr. 2003/LT/16/P/PE/016 „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, kurį finansuoja ISPA fondas. Projekto vertė – 8,902 mln. eurų. ES skiria – 6,32 mln. eurų (71 proc.), LR skiria 1,78 mln. litų (20 proc.), kofinansavimas – 0,80 mln. eurų (9 proc.). Jo pagrindinis tikslas – sukurti Telšių regioninę nepavojingų atliekų tvarkymo sistemą. Regioninė buitinių atliekų tvarkymo sistema apima keturias apskrities savivaldybes: Mažeikių, Telšių, Plungės ir Rietavo.

Veiklos pobūdis: gamybos ir kitokių atliekų surinkimas, gabenimas ir apdorojimas, paslaugų teikimas, konsultacinė verslo ir valdymo veikla. Pagrindinė bendrovei keliama užduotis, įgyvendinti Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą.

Pagrindinė įmonės ūkinė veikla – Telšių apskrities regioninio komunalinių atliekų sąvartyno, įrengto Plungės savivaldybės Babrungo seniūnijoje, eksploatacija. Jėrubaičių sąvartynas renovuotas pagal ES sąvartynų reikalavimus. Nuo 2008 m. sausio mėn. į sąvartyną vežamos iš Mažeikių, Telšių, Plungės ir Rietavo savivaldybių teritorijoje susidarančios nepavojingos atliekos. Skaidantis atliekoms, susidarantis filtratas yra valomas sąvartyne įrengtame naujame filtrato valymo įrenginyje ir neturės neigiamos įtakos aplinkai.

Atliekų tvarkymo objektų eksploatacijos paslaugų pirkimo konkursų organizavimas, sutarčių pasirašymas ir jų vykdymo kontrolė, duomenų apie susidarančių atliekų srautus rinkimas ir registravimas, rinkliavos už atliekų tvarkymą rinkimas, visuomenės informavimas ir švietimas atliekų tvarkymo klausimais – tai veiklos, kurias vykdo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

PAREIGOS 2018 m.  VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (neatskaičius mokesčių)
Direktorius 1822
Direktoriaus pavaduotojas 1483
 Padalinių ir skyrių vedėjai  1253
Administracijos darbuotojai 1059
Rinkliavos skyriaus specialistai 807
Atliekų tvarkymo specialistai 893
Sąvartyno ir aikštelių darbuotojai 639