UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

GPAIS

Nuo  2018 m. sausio 1 d įsigaliojo  LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.  įsakymo nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nauja redakcija (LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo  Nr. D1-831 redakcija) ir LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367„Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos  ir ataskaitų teikimo patvirtinimo“ nauja redakcija  (LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 5 d. įsakymo  Nr. D1-819 redakcija).

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos  ir ataskaitų teikimo taisyklių naujos redakcijos 29 punkte nurodyta: […] įmonės (atliekų tvarkytojai), jų struktūriniai padaliniai (filialai, atstovybės), atskiri įmonės padaliniai (skyriai) ir (ar) atliekų tvarkymo įrenginiai atliekų tvarkymo apskaitą turi vykdyti elektroniniu būdu, naudojantis GPAIS, rengiant atskirus atliekų tvarkymo apskaitos žurnalus.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (Toliau – GPAIS), todėl UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras pristatomų į Regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną (toliau – Sąvartyną) atliekų apskaitą vykdo GPAIS. Dėl šios priežasties pasikeičia atliekų priėmimo tvarka:

  1. Atliekų turėtojai (juridiniai asmenys) privalo registruotis GPAIS nustatyta tvarka.
  2. Atliekų turėtojai (juridiniai asmenys), vykdantys atliekų apskaitą GPAIS ir  norintys pristatyti į Sąvartyną atliekas, privalo prieš 1 darbo dieną paruošti atliekų lydraštį GPAIS nustatyta tvarka.
  3. Atliekų turėtojai (juridiniai asmenys) nevykdantys atliekų apskaitos GPAIS  ir  norintys pristatyti į Sąvartyną atliekas, privalo prieš 1 darbo dieną pateikti informaciją apie atliekas tvarkytojui.
  4. Pranešimas apie planuojamas pristatyti atliekas siunčiamas ne vėliau, kaip prieš 1 darbo dieną iki 14 val. el.paštu: savartynas@tratc.lt
  5. Pildoma pranešimo forma:   pildyti čia–> GPAIS pranešimas

Kontaktinis asmuo – Mindaugas Leliuga
Mob.: 8 606 031 32
El. paštas: ekologas@tratc.lt 

Sąvartyne šalinamų atliekų sutartis (atsisiųsti)

Atliekų šalinimo sąvartyne deklaracija (parsisiųsti)