UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Savartynas

TELŠIŲ REGIONO NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNAS JĖRUBAIČIUOSE

Adresas: Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių k. Plungės  r. sav.
Tel. numeris: 8 606 031 68
Darbo laikas:
I-VII 7.30 -20.00 val.

  • Sąvartyne šalinamų atliekų sutartis (parsisiųsti)
  • Atliekų šalinimo sąvartyne deklaracija (parsisiųsti)
  • Pavojingų atliekų lydraštis (parsisiųsti)
  • Asmenų lankymosi Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno ir atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje Jėrubaičiuose taisyklės (parsisiųsti)

Nuo 2008 metų Telšių regione pradėtas eksploatuoti vienintelis regioninis sąvartynas – Jėrubaičių sąvartynas. Už šio sąvartyno eksploataciją bei priežiūrą atsakingas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Jėrubaičių sąvartynas yra įrengtas Jėrubaičių kaime, Babrungo seniūnijoje, Plungės rajone. Vieta sąvartynui pasirinkta neatsitiktinai – teritoriją juosia miškas, ji toli nuo vandens telkinių, gyvenamųjų zonų, vandenviečių bei dirbamų žemių. Sąvartyno teritorijoje nėra saugomų istorinių, kultūrinių ir reakreacinių vietų.

Nuo 2008 metų į Jėrubaičių sąvartyną patekdavo visos Telšių regiono atliekos (jos buvo vežamos iš Mažeikių, Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybės). Sąvartyno kaupas grėsmingai augo, nes atliekos ilgai išlieka nesuirusios, pvz.: popierius – 2 metus, konservų dėžutės – 90 metų, plastiko pakuotės – 900 metų. O ir pūdamos atliekos teršė aplinką.

Atsižvelgiant į iškilusią grėsmę gamtai ir įvertinę rūšiavimo bei perdirbimo naudą, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pradėjo ieškoti alternatyvų.

2015 m. buvo pastatyta ir pradėjo veikti mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla (MBA). Šios gamyklos paskirtis – tinkamai išrūšiuoti mišrias komunalinės atliekas, o pagrindinis tikslas – atskirti ir sutvarkyti bioskaidžią dalį.

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. į Jėrubaičių sąvartyno kaupą nepateko nė viena mišrių komunalinių atliekų tona.

Pastačius MBA įrenginius ir pradėjus juos eksploatuoti įgyvendintos užduotys, nustatytos teisės aktuose komunalinių atliekų apdorojimui, sumažintas atliekų patekimas į sąvartyną, sumažintas sąvartyno daromas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai, o bioskaidžios atliekos sutvarkomos išgaunant energiją. Tai didelis žingsnis link šiuolaikiško, modernaus atliekų tvarkymo ir visų mūsų švaresnės aplinkos išsaugojimo.

Šiandien į Jėrubaičių sąvartyno kaupą šalinamos tik tos atliekos, kurių negalima perdirbti.