UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Rinkliava

Kaip apskaičiuojamas dvinarės rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą?

Nuo 2017 kovo 1 d. už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Plungės r. sav. teritorijoje yra taikoma dvinarės rinkliavos skaičiavimo metodika.

Vietinės rinkliavos mokestį sudaro: pastovioji ir kintamoji dalys.

Daugiabučių namų savininkamspastovus administravimo parametras yra nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius.

Kintamas – gyventojų skaičius. Jis apskaičiuojamas pagal nekilnojamojo turto objekte deklaruotų gyventojų skaičių.

               Plungės rajono savivaldybės daugiabučių namų savininkams (2018 m.)

Deklaruotų gyventojų skaičius (vnt.) Pastovus įmokos dydis (Eur) Kintamas įmokos dydis (Eur) Iš viso per metus (Eur)
1 30 13,20 43,20
2 30 26,40 56,40
3 30 39,60 69,60
≥4 30 52,80 82,80

 

*Minimalus gyventojų skaičius, pagal kurį nustatoma kintamoji Vietinės rinkliavos dalis, yra 1 gyventojas, o maksimalus – 4 gyventojai. T.y. jeigu bute gyvena daugiau nei 4 asmenys, įmoka skaičiuojama, tik už 4.

Jeigu per metus pasikeičia deklaruotų gyventojų skaičius, UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ gavęs duomenis iš VĮ ,,Registrų centras“ perskaičiuoja kintamą įmokos dydį. Patikslintą (perskaičiuotą) mokėjimo pranešimą mokėtojas gauna kitais mokestiniais metais.  Papildomai kreiptis ir nešti pažymas nereikia.

 Individualių namų savininkams pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto vieneto, o kintamoji – nuo konteinerių tūrio ir ištuštinimo dažnio.

Kaip susimažinti dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestį?

Pagal nuo 2017 m. kovo 1 d. įsigaliojusią tvarką, vietinės rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gali būti sumažintas jeigu:

* rinkliavos mokėtojas negyvena ar  nesinaudojama savo nekilnojamuoju turtu, ne trumpiau kaip šešis kalendorinius mėnesius ir ne ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus.

Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar Įgalioti asmenys.

Tokiu atveju, norint, kad būtų perskaičiuotas kintamas įmokos dydis, privalu visa tai deklaruoti:

1. Pateikti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą – sąžiningumo deklaraciją, kurioje nurodomas konkretus laikotarpis, kurio metu nesinaudosite komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Prašymo – sąžiningumo deklaracijos formą galite gauti kreipdamiesi elektroniniu paštu: rinkliava.plunge@tratc.lt

2. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, Rinkliavos mokėtojas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ privalo pateikti elektros energijos tiekėjo pažymą apie per deklaruotą laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį (sunaudotas elektros energijos kiekis per metus negali viršyti 50kWh). Jeigu Deklaraciją pateikęs Rinkliavos mokėtojas per nustatytą terminą tokių dokumentų nepateikia arba pateikti dokumentai patvirtina, kad Deklaravimo laikotarpiu elektros energijos kiekis viršija 50 kWh, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ perskaičiuoja Rinkliavos mokėtojui mokėtiną vietinės rinkliavos mokestį, įtraukdamas į mokėtiną sumą kintamąją rinkliavos dalį.

Kita svarbi informacija

-Gyventojai, kuriu gyvenamoji vieta patenka į neprivažiuojamų vietovių teritoriją, turi galimybę nemokamai gauti maišų, skirtų atliekoms. Dėl jų reikia kreiptis į atliekų vežėją UAB „Valda“ adresas: Lentpjūvės g. 8, Plungė, tel. numeris: 8 448 51493, el. paštas: info@plungesvalda.lt

-Metinį vietinės rinkliavos pranešimą už atliekų surinkimą ir išvežimą gyventojai gali gauti ir elektroniniu paštu. Reikia pasiskambinti į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“ numeriu 8448 54714 ir pasakyti savo elektorinio pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti pranešimą.

Kaip sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestį?

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ informuoja, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokas priima šios įstaigos: AB  LUMINOR banko sąskaita  LT054010043000225812, AB Lietuvos paštas, UAB “Perlo paslaugos”, UAB “Sollo” (Maxima).

Informuojame, kad mokėjimą pavedimu galima daryti iš bet kurio banko.
Mokėjimo nurodyme BŪTINAI nurodykite vietinės rinkliavos mokėtojo kodą.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas