UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

Rinkliava

Kaip apskaičiuojamas dvinarės rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą?

Nuo 2017 balandžio 1 d. už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Rietavo  sav. teritorijoje yra taikoma dvinarės rinkliavos skaičiavimo metodika.

Vietinės rinkliavos mokestį sudaro: pastovioji ir kintamoji dalys.

Rietavo savivaldybė nusprendė, jog individualių namų gyventojams pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto vieneto, o kintamoji – nuo konteinerių tūrio ir ištuštinimo dažnio. Daugiabučių namų gyventojai pastoviąją ir kintamąją vietinės rinkliavos dalis mokės nuo turto vieneto.

Įvertinus surenkamų atliekų kiekį regione, daugiabučių namų gyventojai Rietavo savivaldybėje 2018 metais turės mokėti 53 Eur per metus. (2017 metais mokestis skirsis, nes dvinarė rinkliava pradėta skaičiuoti nuo 2017 balandžio 1 dienos už sausio, vasario ir kovo mėnesius skaičiuojama senąja tvarka)

Dvinarės rinkliavos metinis mokestis individualių namų gyventojams susidės iš privalomos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies sumos. Kintamosios dalies sumą nulems, kiek kartų per metus bus išstumtas konteineris.

Kaip susimažinti dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestį?

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. įsigaliojusią tvarką, vietinės rinkliavos mokestis už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gali būti sumažintas jeigu:

* rinkliavos mokėtojas negyvena ar  nesinaudojama savo nekilnojamuoju turtu, ne trumpiau kaip šešis kalendorinius mėnesius ir ne ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus.

Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar Įgalioti asmenys.

Tokiu atveju, norint, kad būtų perskaičiuotas kintamas įmokos dydis, privalu visa tai deklaruoti:

1. Pateikti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą – sąžiningumo deklaraciją, kurioje nurodomas konkretus laikotarpis, kurio metu nesinaudosite komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Prašymo – sąžiningumo deklaracijos formą galite gauti kreipdamiesi elektroniniu paštu:rinkliava.plunge@tratc.lt.

2. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, Rinkliavos mokėtojas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ privalo pateikti elektros energijos tiekėjo pažymą apie per deklaruotą laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį (sunaudotas elektros energijos kiekis per metus negali viršyti 50kWh). Jeigu Deklaraciją pateikęs Rinkliavos mokėtojas per nustatytą terminą tokių dokumentų nepateikia arba pateikti dokumentai patvirtina, kad Deklaravimo laikotarpiu elektros energijos kiekis viršija 50 kWh, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ perskaičiuoja Rinkliavos mokėtojui mokėtiną vietinės rinkliavos mokestį, įtraukdamas į mokėtiną sumą kintamąją rinkliavos dalį.

Kita svarbi informacija

-Metinį vietinės rinkliavos pranešimą už atliekų surinkimą ir išvežimą gyventojai gali gauti ir elektroniniu paštu. Reikia pasiskambinti į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“ numeriu 8448 54714 ir pasakyti savo elektorinio pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti pranešimą.

Kaip sumokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokestį?

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ informuoja, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokas priima šios įstaigos: AB  LUMINOR banko sąskaita LT324010043000235899, AB Lietuvos paštas, UAB “Perlo paslaugos”, UAB “Sollo” (Maxima).

Informuojame, kad mokėjimą pavedimu galima daryti iš bet kurio banko.
Mokėjimo nurodyme BŪTINAI nurodykite vietinės rinkliavos mokėtojo kodą.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas