UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”
Adresas:J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė
Tel.:8 448 500 43
El. paštas: info@tratc.lt
Juridinio asmens kodas: 171780190.
PVM mokėtojo kodas: LT100001362119

✍️✍️✍️Nauji metai į Mažeikių rajono savivaldybę atneš pokyčius komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuje

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ administruoja Mažeikių, Telšių, Plungės rajonus ir Rietavo savivaldybę. Tačiau iki šiol tik Mažeikiuose dar nebuvo įvestas dvinarės rinkliavos mokestis už atliekų tvarkymą.Remiantis kitų Lietuvos rajonų patirtimi, Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2020 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.T1-177 patvirtino naujus Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus.💥💥💥Išskirsime svarbiausius aspektus, kurie nulems vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų sutvarkymą mokesčio paskaičiavimą, kuri įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.Mokestį sudarys dvi dalys:✅PASTOVIOJI – Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi Savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar Įgalioti asmenys.✅KINTAMOJI – Kintamąją Vietinės rinkliavos dalį moka Savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai arba Įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.Nuo 2021 m. sausio 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai, kurie ne trumpesnį kaip šeši kalendoriniai mėnesiai negyvens/nesinaudos nekilnojamojo turto objektu, turės galimybę pildyti prašymą – sąžiningumo deklaraciją ir susimažinti KINTAMOSIOS dalies įmoką.Prašymas pildomas, nurodant BŪSIMĄ LAIKOTARPĮ, per kurį nebus reikalinga atliekų šalinimo paslauga (kad ir 20 metų į priekį), tačiau kiekvienais metais, iki sausio 1 dienos bus privaloma pateikti pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį, kuris per metus negali viršyti 100 kWh.Nuspendus vėl pradėti naudotis nekilnojamuoju turtu, PRIVALOMA informuoti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ specialistus.Nustačius, kad deklaruotame objekte yra gyvenama, Rinkliavos mokėtojas privalo sumokėti Administratoriaus priskaičiuotą kintamąją Vietinės rinkliavos dalį.jog prašyme pateikti duomenys yra teisingi, o jiems pasikeitus, pasižadu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, raštu pranešti apie pasikeitimą.❗️❗️❗️Naująją prašymo formą rasite: https://www.tratc.lt/mazeikiai/dokumentu-formos/Kilus klausimams, kreipkitės:📣Rinkliavos skyriaus specialistė konsultantė Mažeikių r. : mazeikiu.rinkliava@tratc.lt, 8 448 547 14📣Atliekų tvarkymo specialistas kontrolierius Mažeikių r.: e.malakauskas@tratc.lt, 8 650 508 43Daugiau informacijos apie priimtus nuostatus rasite: https://www.tratc.lt/mazeikiai/teises-aktai/